Informacja zwrotna

Koniec roku szkolnego skłania do reelekcji i podsumowań. Uczniowie są oceniani przez nauczycieli, a nauczyciele przez uczniów.
Informacja zwrotna od ucznia dla nauczyciela umożliwia jego rozwój i poprawę jakości pracy.
Dlatego poprosiłam uczniów o podsumowanie moich działań, wyrażenie opinii na temat moich metod pracy, zaangażowania i przygotowania do lekcji.
Aplikacja Forms posłużyła mi właśnie do zebrania takiej informacji, a wyniki umożliwią mi przeanalizowanie swojej pracy. Oto mój Forms:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DzxJCeIQcUe30M9NnFKfFTYM8J08XitCgO89OqrsrV5URjRaSFY5R1M1Wk4xVDNWWUZGVlBCTUIwTC4u

Forms jako zadanie dla uczniów

W czasie nauki zdalnej wykorzystywałam aplikację Forms do sprawdzenia znajomości wiedzy lub ćwiczeń z danego tematu. Oto kilka przykładów moich Formsów:

Kodowanie
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DzxJCeIQcUe30M9NnFKfFelVlXBGN8RAoRzbxEj5EPZUOFQzWlE4MVpISU9TQ0JXUzVZTFUxVjBCVS4u

Zasady pracy w sieci
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DzxJCeIQcUe30M9NnFKfFelVlXBGN8RAoRzbxEj5EPZUNVNGTTNVQ0ZMTzY1MlFPVk9XQ0hPNDM3Ny4u

Arkusz kalkulacyjny
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DzxJCeIQcUe30M9NnFKfFelVlXBGN8RAoRzbxEj5EPZUNVk3TkM0RVVDQU81UFFJVThLVllRSU5CWC4u

Sway z pliku

Po szkoleniu Microsoftu dowiedziałam się jak szybko stworzyć prezentację w aplikacji Sway z gotowego pdf. Kiedy już masz gotowy plik program podpowiada jak stworzyć atrakcyjna formę prezentacji.

Oto moja propozycja: